Ilmoittaudu lasten ja nuorten ryhmiin 2017–2018

Yleistä lasten ja nuorten toiminnastamme

Vihreä Teatteri tarjoaa teatterikasvatusta ja ilmaisutaidon opetusta v. 2010 syntyneille ja sitä vanhemmille lapsille ja nuorille ympäri vuoden. Ryhmät toimivat syyskuusta toukokuuhun, ja ryhmäläisillä on useimpina vuosina mahdollisuus ottaa oppimansa asiat käytäntöön pyrkimällä mukaan kesäteatteriproduktioomme (lue lisää ohjelmistosivultamme).

Toimintamme tavoitteena on tarjota pitkäjänteistä, ikätasolta toiselle syvenevää teatterikasvatusta, jonka kautta lapselle ja nuorelle syntyy monipuolinen ja hyvä suhde teatteritaiteeseen. Pyrimme vahvistamaan osallistujien luovuutta sekä myönteisen minäkuvan ja itsetunnon kehittymistä. Tavoitteenamme on luoda olosuhteet, joissa jokainen ryhmäläinen voi sekä ohjaajien että oman ryhmän tukemana kehittää omaa ilmaisuaan, taitojaan ja tietojaan.

Toimintamme kehittää osallistujien monipuolista ymmärrystä teatterista taiteenlajina ja harrastuksena. Haluamme edistää lasten ja nuorten kykyä kokea iloa omasta ja muiden työskentelystä ja esityksistä. Toiminnassa opitaan näyttämötyöskentelyä ja muita teatterin osa-alueita omakohtaisen tekemisen ja kokemisen kautta, ryhmässä toimien. Osallistujat oppivat myös arvioimaan omaa työskentelyään vuorovaikutuksessa muiden ryhmäläisten ja ohjaajien kanssa.

Ryhmät

Lukuvuodesta 2017–2018 lähtien lasten ja nuorten toimintaamme toteutetaan ikäryhmittäin siten, että voimme tarjota jokaiselle osallistujalle ikätasolle soveltuvia kokemuksia ja opetusta. Ryhmiä ohjaavat kokeneet lasten ja nuorten ilmaisutaidon ohjaajat. 15 vuotta täyttäneille on tarjolla myös syventävämpää esittävien taiteiden koulutusta. Lasten ja nuorten ryhmämme jakautuvat seuraavasti (kysyntä huomioiden):

1. Lapset 7–9 
vuotta
2. Lapset 9–12 
vuotta
3. Nuoret 12–15 
vuotta
4. Nuoret 15–18 
vuotta

Syyslukukaudella 2017 ryhmät tutustuvat ikätason mukaisesti teatterin peruskäsitteisiin, muotoihin ja osa-alueisiin. Tavoitteena on kehittää vuorovaikutustaitoja, ilmaisu- ja havaintokykyä ja oppia käyttämään ikätasolle soveltuvalla tavalla teatteritaiteen käsitteitä. Osallistujat saavat monipuolisia kokemuksia esiintymisestä ja tutustuvat esityksen valmistamisen vaiheisiin. Syyslukukaudella ryhmät valitsevat esitettäväksi tekstin tai tekstejä, joiden kautta käytännön opetus tapahtuu.

Kevätlukukaudella 2018 jokainen ryhmä syventää ikätasolle sopivalla tavalla osalllistujien ilmaisutaitoa ja tietoja teatterista. Syksyllä valitut tekstit työstetään pienimuotoisiksi esityksiksi, ”demoiksi”, jotka toimivat ryhmien opinnäytteinä. Demoja valmistaessa keskitytään tarkemmin tiettyyn tai tiettyihin käsitteisiin ja teatterin lajeihin (esim. musiikkiteatteri, mimiikka, nukketeatteri jne.) ja osa-alueisiin (näyttelemisen lisäksi esim. dramaturgia, lavastus, maskeeraus jne.) ryhmän ja yksilöiden oman kiinnostuksen mukaan. Näin jokaisen oma ilmaisu kehittyy syvemmin, ja osallistujat oppivat myös tutkimaan omaa ilmaisuaan ja kehittämään sitä omaehtoisesti edelleen. Kevään päätteeksi opinnäytteet esitetään yleisölle.

Aikataulu, hinnat ja ilmoittautuminen

Ryhmät kokoontuvat syyskuusta toukokuuhun kerran viikossa (2 h / kerta). Pidämme pääsääntöisesti vapaata juhlapyhäviikoilla ja koulujen loma-aikoina. Tarkempi ryhmäkohtainen aikataulu ja tiedot ohjaajista julkaistaan ryhmien täytyttyä, viimeistään elokuun loppuun mennessä.

Osallistumismaksu on 60 € / lukukausi, josta Vihreän Teatterin jäsenet saavat 50 % alennuksen. Syyslukukausi veloitetaan syyskuussa ja kevätlukukausi tammikuussa. Ilmoittautua voit allaolevalla lomakkeella. Huom: aiemmin mukana olleet ovat etusijalla paikkoja täytettäessä 15.6.2017 asti, minkä jälkeen ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Yhteydenotot: vihreateatteri@gmail.com
Tervetuloa mukaan!

 

Share