Tulossa: Näyttelijäntyön perusteet 1

Moduli 4: Näyttelijäntyön perusteet 1

Opettaja: näyttelijä (FIA) Peter-Sebastian Lehtonen

Kurssin tavoitteena on, että osallistujat saavuttavat perustaidot lavalla tarvittavaan läsnäoloon ja näyttelemisessä vaadittavaan luontevaan perustoimimiseen. Kurssilla käsiteltävät asiat voidaan kiteyttää kahteen aiheeseen: oikea havainnointi ja oikeiden, arkielämään liittyvien fyysisten toimintojen tarkka toistaminen.

Arkipäivinen olemisemme on jatkuvaa havainnointia ensisijaisesti näkemisen ja kuulemisen tasolla. Tutkimme kurssilla ihmisen luontaisia ”havaintopiirejä”, alueita joissa ihmisen havainnointi luonnollisen sattumanvaraisesti ja suunnittelemattomasti liikkuu. Nämä havainnoinnin piirit ovat oma itse, tila jossa havainnoinnin hetkenä sattuu olemaan toisten ihmisten tai arkipäivän esineiden ja asioiden kanssa, ulkopuolinen tila, ja lopuksi jokin muu aika tai paikka tuntemuksineen ja aistimuksineen. Näiden havaintopiirien tutkiminen, tiedostaminen ja niihin liittyvien prosessien aito kokeminen lavatilanteessa saa aikaan luontevan perusolemisen näyttämöllä, johon kurssitettava kykenee tukeutumaan työskentelyssään näytelmätuotantojen parissa.

Toinen kohta, tavallisten arkisten fyysisten toimintojen tarkkuutta vaativa jäljentäminen ja toistaminen, on kenen tahansa ammattinäyttelijänkin ehdottoman ensisijainen perustaito, joka vaatii työstämistä ja harjoittelua lähes koko elämän ajan. Kurssilla tutkimme ja pyrimme käynnistämään osallistujissa juuri tätä prosessia, jossa koulutettava kykenisi jatkuvasti omasta aloitteestaan heräämään arkipäiväisen käyttäytymisen automaatioista ja nousemaan uneksuvan arkitajunnan yläpuolelle havaitakseen oman ja muiden käyttäytymisen fyysisiä lainalaisuuksia. Osallistujat saavat jatkuvasti kotitehtäväkseen havainnoida itseään arkisissa askareissaan – kotiin tullessaan, vaatteita pukiessaan, hampaita harjatessaan, istuskellessaan omissa oloissaan iltateellä – ja toistaa nämä kyseiset arkipäivän toiminnot sellaisenaan mahdollisimman tarkasti. Tavoitteena on saavuttaa eräänlainen vapautuminen näyttämöllä toimimiseen, jossa ihmisen havainnointikyky on aktiivinen fyysisen läsnäolon ollessa luontevan passiivinen; aktiivisuutta passiivisuudessa ja passiivisuutta aktiivisuudessa.

Kurssin aikataulu:
su 21.5. klo 18-21
pe 26.5. klo 18-21
la 27.5. klo 18-21
su 28.5. klo 18-21
pe 2.6. klo 18-21
la 3.6. klo 18-21
la 10.6. klo 18-21
su 11.6. klo 18-21

Osallistumismaksu 64 €, jäseniltä 32 €

Share